Udzielając kredytów samochodowych, banki stosują różne zabezpieczenia. Część z nich to zabezpieczenia przypisane tylko i wyłącznie autokredytom (na przykład cesja praw z polisy OC/AC, depozyt karty pojazdu etc.), natomiast pewną grupę stanowią zabezpieczenia typowe dla różnych rodzajów kredytów, nie tylko samochodowych.

Wydawałoby się, że jedynie pracujący mogą dostać pożyczkę. Kiedyś na pewno tak było. Banki nie udzielały kredytów na piękne oczy. Musiały mieć jakiekolwiek zaświadczenie, że dany człowiek jest wypłacalny.

Pożyczki pozabankowe należą obecnie do grona najczęściej wykorzystywanych produktów finansowych, których na rynku funkcjonuje naprawdę mnóstwo.

Ubezpieczenie autocasco nie jest w naszym kraju obowiązkowe. Tylko i wyłącznie od kierowcy zależy to czy zdecyduje się na skorzystanie z tej opcji.

Przewłaszczenie jest jednym z najczęściej stosowanych przez banki zabezpieczeń kredytu samochodowego. Dostępne jest ono w kilku formach, przy czym z punktu widzenia kierowcy najkorzystniejsze jest przewłaszczenie warunkowe.